Met Nisma Alaklouk’s boek ‘Brusselse Vrouwen’ kiest een Gazaanse schrijfster voor het Nederlands

Image for post
Image for post

Nisma, bekend van vijf anthologieën en drie novellen, daarvan is ‘Brusselse Vrouwen’ vertaald naar het Nederlands door Desirée Custers. Het boek is uitgegeven bij de Brusselse uitgeverij, Bitbook. Getrouwd met een Belg, wilde ze haar Brusselse familie nu eindelijk eens iets van haar werk laten lezen en daarvan kunnen wij meegenieten: een geslaagd opzet.

Het was jaren wachten op Nisma’s debuut in het Nederlands en eindelijk kunnen we iets lezen van haar in het Nederlands. De vertaalster Desirée Custers vertaalde alles haarfijn en niet letterlijk, want de West-Vlaamse woordenschat klinkt soms door. Bitbook, de uitgeverij van Bruno Depover, is dan ook gekiemd in West-Vlaamse grond, geënt op een Loonse stam en vervolgens vruchten dragend in het Brusselse.

En daar gaat het juist om in ‘Brusselse Vrouwen’, de metafoor van de tragische liefde in al haar vormen en kleuren. Nisma schrijft vanuit het perspectief van de Arabische vrouwen in Brussel en één Brusselse vrouw die trouwde met een Palestijn. Samen zoeken ze met hoogtes en laagtes hun evenwicht op, de ene meer traditioneel dan de andere. Voor elk wat wils, met alle respect voor de ‘Brusselse Vrouwen’, ze zijn allemaal even ontworteld door cultuurverschillen tussen traditie en moderniteit.

Toch slagen ze erin om contact te leggen met de Brusselse hoofdstad, en Nisma wil als goed voorbeeld de weg wijzen door delen van haar integratiecursus over België op te sommen in het boek, zo lijkt het soms. Daardoor mist het boek haar doelpubliek in Brussel en in de nederlandse hoek. Dit boek is eigenlijk gemaakt op de leest van de grote vrouwelijke schrijfsters van het Midden-oosten en Noord-Afrika die zich vrijvochten als diva’s door het Midden-oosten met frele zeden te confronteren.

Waar we voor ‘Charlie Hebdo’ nog bachelorpapers over ‘la vie sexuelle de Mohammed’ lazen of homo-erotische Arabische literatuur hoorden op de VRT, is het nu weer aan de vrouw om haar sluier te lichten en op te komen tegen het patriarchaat in een nieuw werelddeel.

Iedereen baas over eigen lichaam dus, maar vergeet dan niet die pen in je hand, want het verhaal is nog niet af, maar is alvast één van mijn favorieten voor de ‘Coming of Age’ roman van 2020. Nisma heeft na lang beloven om iets uit te brengen in het Nederlands, stand gehouden.

Te koop bij Bitbook

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store