Heeft politiek Vlaanderen een fetish met India?

De NV-A wil de Indische gemeenschap in Vlaanderen verstevigen en hypothetisch het confederaal model naar India exporteren, omdat een sterk India een dam is tegen de PVDA+ en China.

Toen ik in Brazilië was zag ik maar één Belgische boek in de winkelrekken, dat was Ludo Martens : Stalin, een andere kijk. Echter in Argentinië 10 jaar eerder, anno 2005, kreeg ik ook maar één Belgisch boek in handen over het succesvolle Belgische model en voorbeelden hiervan in de wereld.

Ondertussen lijkt België geen modelstaat meer te zijn voor andere landen met verschillende talengroepen, wel een laboratorium voor nieuwe modellen. Zou het confederaalmodel eens het model voor een sterk India kunnen zijn?

Eén van die modellen is het confederalisme, een ideetje van de NV-A. Mijn hypothese is dat de Bourgondische coalitie in Antwerpen bij de vorige coalitie vorming het belang van de Indische gemeenschap in Antwerpen onderstreeptte.

Net zoals de belangrijke rol van Arcelor Mittal, een Indisch bedrijf in Zelzate, waar de PVDA+ haar intrede deed in een gemeenteraad met enkele schepenen. Dit was dankzij de langdurige inzet van Frans Acolyn als de dokter voor het Volk in die gemeente. Toch was dit medemogelijk omwille van de zware jobs bij Arcelor Mittal Zelzate, waardoor de syndicale werking van de PVDA+ haar werk kon verzilveren en Geneeskunde voor het Volk kon helen.

Deze twee hypothesen: De eerste Antwerpense verkiezingen draaide rond de Indische kiezer, de tweede hypothese zegt dat de PVDA+ wilde ingrijpen in een Indisch bedrijf, Arcelor Mittal, omdat haar oorsprong Maoïstisch is en zij dus de natuurlijke vijanden zijn van India.

Waarom ben ik nu zo bezig met India zal je je afvragen? In India is een nationalist à la De Wever aan de macht nl. President Narendra Modi, die sinds vier jaar president is van India. Hij is afkomstig uit Gujarat, waar hij tussen 2001–2014 hoofdminister was voor de BJP-partij. Zijn bedoeling is om van India een economische sterke staat te maken van Kerala tot de Himalaya.

De problemen waarmee India kampt om de dromen van President Modi te verwezelijken zijn de doorgedreven diversiteit qua gemeenschappen, talen en culturen. Het is dus zeer moeilijk om een eengemaakt en sterk India te formuleren en te bouwen.

Voor het formuleren van een eengemaakt India zou een confederaalmodel eens heel interessant kunnnen zijn. Toch is deze droom verweg omdat het binnenkort verkiezingen zijn in India en Modi al eens uit het zadel gelicht zou kunnen worden door The National Congres Party van de familie Ghandi.

Er is alvast met de bourgondische coalitie een startschot gegeven voor een samenwerking die volgens mijn hypothese het idee confederaalmodel in India kan lanceren. De reden waarom dat de SP.a dit meespeeld is omdat de sociaal-democraten een natuurlijke vijand zijn van de Maoïstische geïnspireerde PVDA+, toch blijkt dit nog niet in Vlaanderen, maar het komt daar altijd op neer binnen de socialistische of comunistische logica.

Ondertussen kan de rode vakbond van de PVDA+, blijven schade aanrichten aan de Indische gemeenschap van in Zelzate, Antwerpen en tot in D.R.Congo omdat daar de Libanezen vervangen zijn door de Indiërs om de diamanten op te kopen en naar Antwerpen te brengen.

Als mijn twee hypothesen kloppen dan wordt de rivaliteit tussen China en India het economische en politieke pobleem van Vlaanderen voor de toekomst.

Willemjan Vandenplas is onafhankelijk politiek analyst en schreef ‘Dagboek van een Wereldburger’ verschenen bij Bitbook.

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store