Een low-budget citytrip naar Bonn

Image for post
Image for post
De Rijn

Bonn, de stad spreekt niet echt tot de verbeelding, maar als je weet dat het een universiteitsstad is en dat de VN er een campus heeft wordt het alvast interessanter. Ik ging er een weekendje naartoe begin december.

Qua transport gebruikte ik blablacar, dat is een app waarmee je mensen hun benzine betaalt en je dan kan meerijden. De bedoeling is dan ook om de reis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Het is goedkoper dan de trein en de bus, maar het gaat meestal maar tot Keulen, daarom met de trein naar Bonn. Waar ik vrijdagavond toekwam, na een wandeling door de stad, een döner kebab en op tijd in bed.

De volgende dag leende ik de fiets van de vriendin van mijn maat en we reden een toertje rond de Rijn, wandelden langst de markt en kochten tweedehandse boeken in het Duits.

Daarna gingen we naar het Landesmuseum, daar ontdekten we de tentoonstelling ‘Fotografie im Weimarer Republik’, ik leerde dat de duitse geschiedenis beïnvloed werd door de fotografie op het vlak van gender, sport en architectuur had de fotografie een belangrijke functie en natuurlijk ook als wapen in de propaganda strijd tijdens het interbellum. Het museum sloot om 18uur en daarna aten we bio-pizza met spinazie en dronk ik een beetje tempranillo wijn gekocht in het tankstation.

De volgende dag was er maar tijd voor een etentje in het vegetarisch restaurant Hans im Glück, daarvoor liepen we door de faculteit geneeskunde en de botanische tuin.

Qua architectuur is Bonn een mooie stad, en het ligt aan de Rijn. Het is ook een heel oude stad, de oudste van Duitsland en de Romeinen hadden er een garnizoen om hun brug over de Rijn te beschermen. Dat leer je allemaal in de vele musea van Bonn. Het is ook de thuishaven van Beethoven en het bier wordt er trouwens in glazen van twintig centiliter gedronken.

De negatieve punten zijn dat er moeilijk met de kaart kan worden betaald en er zijn ook maar weinig banken om geld af te halen. De moeilijke bereikbaarheid is ook een punt, je bent verplicht om over Keulen te gaan.

In de namiddag vertrok ik weer met blablacar uit Keulen naar Brussel. Slapen deed ik in de gastenkamer van een vriend van mij, en at warm bij hem en zijn vriendin. De blablacar koste vijventwintig euro, heen en terug en de maaltijden zijn ook zeer goedkoop bij Hans im Glück nl vierentwintig euro voor drie mensen. Het museum is zeven euro per persoon. Voor de rest heb ik twee maal ontbeten voor zes euro. De reis koste mij ongeveer tachtig euro voor twee nachten en drie dagen.

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store