Een geschiedenis van de Moslims in Brazilië

Image for post
Image for post

In São Paulo wonen er 1,5 miljoen Moslims, de meeste kwamen vanaf het begin van de Libanese burgeroorlog. Ze komen voornamelijk uit Zuid-Libanon, maar ook uit Syrië en Palestina. Eeuwen geleden kwamen er al moslims toe onder de vorm van Moriscos uit Portugal en Afrikaanse slaven.

De 200.000 Syrio-Libanezen die vluchtten vanuit het Ottomaanse rijk na de periode van de Tanzimaat tot het einde van de Eerste Wereldoorlog waren voornamelijk Orthodoxe Christenen. De Tanzimaat dat was de periode tussen 1839–1879, waarin het Ottomaanse rijk belastingen begon te heffen en ook de dienstplicht invoerde. Hierdoor kwamen de volkeren van het late Ottomaanse rijk onder druk te staan en vluchten zij o.a. naar Brazilië via de buitengrenzen van het Rijk.

Toen waren er nog maar 15 % moslims onder de vluchtelingen, voornamelijk Soenieten, deze organiseerden zich in instituten die caritas verleenden aan recent aangekomen vluchtelingen. Ze konden al snel gebouwen kopen om culturele huizen te bouwen, waarin de 1ste generatie contacten kon maken met andere Arabisch sprekende vluchtelingen. De volgende generaties konden er hun grootouders ontmoeten, de taal en religie leren. Later werden ze ook gebruikt om te trouwen binnen te gemeenschap.

Na een verloop van tijd ontstonden er kranten, sportclubs en werden er moskeeën gebouwd. De eerste Moskee ‘Mezquita Brazil’ is 85-jaar oud en bevindt zich in São Paulo. Het is gebouwd door de ‘sociedade beneficente Musulmana’, een Egyptische Soenni caritas instelling. In de jaren ’70 kwamen er bij onder invloed van Saoedi Arabië en de influx van vluchtelingen uit Libanon.

De sportclubs dienden vaak om zich voor te bereiden om te gaan vechten tijdens de Eerste Wereldoorlog of tegen de Fransen in de tijd van het Protectoraat. Ze geloofden dat ze in de leuze : ‘een gezonde geest in een gezondlichaam’, maar de voornaamste reden is omdat ze niet veel te doen hadden. Er waren niet veel jobs voor de vluchtelingen uit het Ottomaanse omdat ze niet behoorden tot migranten die Brazilië financieel ondersteunde om zich te integreren in de samenleving.

Tijdens de Libanese burgeroorlog (1975 tot 1990) kwam het voornaamste aantal moslims naar Brazilië, maar vanaf 1978 werd door de Militaire Dictatuur ‘de Migratie Wet’ ingevoerd, die migratie sterk terugschroefde, omdat volgens hen met twee honderd miljoen inwoners het land volzat.

Vanaf de jaren ’90 begonnen Brazilianen zich echter actief te bekeren tot de Islam, terwijl de Braziliaanse Islamitische organisaties niet de bedoeling hebben om te bekeren. Deze bekeerlingen staan in conflict met de traditionele vluchtelingen omdat deze meer denken te weten over de Islam, omdat ze de Arabische culturele bagage mee hebben, maar dat betwisten de bekeerlingen.

De bekeerlingen gaan hierdoor niet naar de moskee, maar vinden soelaas in gebedszalen. Het probleem is dat zij door Saoedi Arabië zijn gebeïnvloed en vaak Salafistische en Wahabistische ideeën aanhangen. Er zouden enkele honderden bekeerlingen zijn gevechten met IS volgens de officiele diapora organisatie, FEARAB.

Er zijn ook Brazilianen die in het buitenland kennis hebben gemaakt met het Soefisme, deze Soefisten bestaan voornamelijk uit bekeerlingen en isoleren zich van de andere groepen. Het is zo dat een religie hebben heel populair is onder jongeren in Brazilië.

Na 11 september werd Moslim zijn een geglobaliseerde identiteit, Braziliaanse jongeren die zich hiervan wilden afzetten bekeerden zich tot de Islam en er onstond een soort creolisering van de Islam in Brazilië.

Ondertussen met de Syrische Burgeroolog zijn er 20.000 nieuwe vluchtelingen in Brazilië. Ze houden zich voornamelijk op in de periferie van de steden. Ze kiezen voor Brazilië omdat ze de zware overtocht niet willen maken naar Europa. Ondertussen is er nog altijd geen nieuwe ‘Migratie Wet’ in Brazilië, terwijl er hard aangewerkt was onder ex-President Temer en Dilma ,maar kunnen de Syriërs onder de vorm van een protocol blijven.

Er zijn geruchten dat Bolsonaro migratie wil gebruiken als speerpunt van zijn beleid de komende jaren, en daarvoor zou de mosterd worden gehaald in België bij het beleid van Theo Francken.

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store