De buikspreker van Heidegger (Th.C.W. Oudemans)

Zijn nieuwste boek: Europa, Europa

Europa, Europa is uitgegeven in 2021 bij Prometheus. De auteur Th. C. W. Oudemans is professor emeritus aan de universiteit van Leiden. Hij staat bekend als een hyper-heideggeriaan. Hij klinkt zeer Sprengleriaans over Europa, terwijl hij voornamelijk zijn loep op extreem-rechts richt, maar natuurlijk ook op het kosmopolitisme, migratie, de wetenschappen en het humanisme.

Th.C.W. Oudemans (1951) is een van de origineelste filosofen van Nederland. Hij schreef talloze boeken, waaronder het succesvolle Plantaardig, over de overeenkomsten tussen planten en mensen. In 2020 verscheen Moeder natuur, over de plaats van de mens in de kosmos.

Uitgeverij Prometheus is een toonaangevende Nederlandse uitgeverij. Ze geeft een grote variatie aan literaire fictie en non-fictie van hoge kwaliteit uit. Prometheus is in 1989 opgericht door Mai Spijkers en heeft zowel Nederlandstalige als buitenlandse auteurs in haar fonds.

Oudemans, gaat van ‘de universele verklaring van de rechten van de mens’ over tot de genetica en de wetten van de thermodynamica naar lactose intolerantie en het einde van Europa door een demografische shift naar een moslimmeerderheid.

Hij bekijkt dit met een gewiekst en kritische blik, of die nu over humanisme gaat of over rassenhaat. Het is in ieder geval Sprengleriaans, hij denkt dat de Westerse civilisatie ten einde komt.

Hij is een lexicon van uitspraken van de bekende filosofen, en citeert hun uitspraken graag in hun taal. De lay-outer heeft het niet meegespeeld omdat de grafieken te klein zijn afgedrukt voor het leesbare oog.

Het boek is bijzonder interessant, maar mist een beetje samenhang. Dit doet echter niet af aan de interessante ideeën die voor elk van ons erin staan. Verlies je dus zeker niet tussen de bomen die het bos maken. Het boek is alvast ‘peculiar’.

Deze man is zeker geen debutant, hij is er 70 en heeft heel zijn leven geschreven, natuurlijk zal er altijd respect zijn voor de kracht van het boek, maar hopelijk vergeet Meneer Oudemans ook niet het gegeven van een boek te veel.

De auteur kiest de filosofische onderwerpen, toch is hij niets van zijn briljante geest kwijt. Hij past de filosofische ideeën toe op de achteruitgang van het Westen, de exacte wetenschappen en migratie.

Lees eens iets nieuws, lees Th. C. W. Oudemans

Nederlands /Paperback /9789044647884 /Druk: 1 april 2021 / 184 pagina’s /19,99 euro

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.