De bibliotheek Lumumba stelt voor: ‘parcours van hedendaagse Congolese schilderkunst in de Matongé’

Philip Buyck, de bezieler van verschillende initiatieven in de Matongéwijk (Elsene) rond Patrice Lumumba, de referentie — Afrikaanse vrijheidsstrijder binnen de Belgische sfeer. Komt dezer dagen met een heus parcours om hedendaagse populaire Congolese schilderkunst te promoten in de Matongéwijk.

Verschillende eetgelegenheden en bars werden omgetoverd tot tijdelijke tentoonstellingsruimtes van de collectie van Buyck, met schilders als Chéri Samba tot Moké Fils, die op dit moment de vaandeldragers van de Congolese hedendaagse populaire kunst zijn. Daarbij komen nog foto’s van de lokale fotografe Marie L’hoir van persoonlijkheden die de wijk kleuren en zijn er verschillende artistieke voorstellingen.

Philip, die vijftien jaar in de wijk woont, heeft er een lang traject opzitten. Hij begon met een Afrikaanse boekhandel voor een jaar, daarna mobiliseerde hij voor een Lumumbaplein in Elsene en toen die eis ingewilligd werd in Brussel begon hij Congolese populaire schilders te promoten in Matongé. Dat komt nu tot een hoogtepunt met zijn parcours door de Matongéwijk, waar ondertussen ongeveer tachtig schilderijen ophangen.

Hij werkt echter ook al vijftien jaar aan de ‘Lumumba bibliotheek’, waar hij documentatie verzamelt rond de Democratische Republiek Congo en de rol van de Belgen in de moord op Patrice Lumumba. Daarvoor ging hij ‘s morgens naar het Vossenplein om koopjes te doen.

In zijn bibliotheek ontvangt hij de ‘crème de la crème’ van de Congolese ‘Academie des Beaux Arts’, hij kent iedereen met een beetje bekendheid in de Congolese kunsten op Facebook, maar uiteindelijk komen ze toch bellen aan de deur van zijn bibliotheek Lumumba.

De bibliotheek is een centrale ontmoetingsplaats die Philip graag bewaard zou zien blijven, daarom dat hij deels de opbrengst van de verkoop van de schilderijen van de populaire Congolese schilders wil gebruiken om de Lumumba-bibliotheek te laten erkennen.

Het is een vrije plaats voor kennisopbouw, natuurlijk heeft Buyck die ruimte de laatste jaren een excentrieke invulling gegeven, zoals door met de reuze namaaktanden van Lumumba actie te voeren, nadat een soldaat, die deel had genomen aan de moord op Lumumba, de echte had bovengehaald.

Toch heeft Buyck zijn werk gedaan als documentalist van de Matongéwijk en de Congolese vrijheidsstrijder Patrice Lumumba, menige tentoonstelling bewijst dit. Als hij erkenning krijgt voor zijn Lumumba bibliotheek, zoals voor het Lumumbaplein, zou hij graag boven de hoofdingang van de Snack Delice, Waverse Steenweg 62, een muurschildering maken met het gezicht van Patrice Lumumba.

Na vijftien jaar activisme wil hij oud worden in Kinshasa, hij is er nog nooit geweest en hij wil daar op eigen kosten een café-frituur openen met internet. Zoals hij reeds eerder het eerste cybercafé van België had in zijn café-frituur, dat was in Antwerpen, voor hij naar de Matongé verhuisde.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store