De Afrikaanse boekenwinkel Pépite Blues wil inzetten op het Nederlands

Pépite Blues is het project van Celestina Jorge. Haar droom is om op deze plaats één van de eerste specifiek Afro-boekenwinkels uit te bouwen. Daarmee bedoelt ze ook de diaspora. In maart van dit jaar opende ze Pépite Blues, voornamelijk voor het Franstalige segment in Brussel, het komende jaar 2020 wil ze inzetten op het Nederlandstalige segment.

In het hartje van de Matongé nam, Celestina Jorge, de huur over van een oude Franse tweedehandse boekenwinkel, waar je nog een nederlandstaligboek van Lieve Joris op de kop kon tikken. Je werd er echter weggeschreeuwd als je een boek te lang vasthield. Daarentegen word je nu vriendelijk ontvangen bij de nieuwe uitbaatster Celestina. Toch zijn er nu ook enkele regels van politieke aard, maar het is geen revindicatieve boekenwinkel.

In de Tulpstraat in de Matongé, waar nu de gepensioneerde Christian een boekenwinkel uitbaat was vroeger een Afrikaanse boekenwinkel, maar die onderging snel een triest einde. Daarmee dat de boekenwinkel van Celestina zeker onze steun verdient.

Celestina heeft niet alleen af te rekenen met de slechte ervaringen met Afrikaanse boekenwinkels in Brussel, maar ook met de geslepen tongen binnen de sector dat Afrikanen niet lezen. Het is een feit dat de lagere scholen in Afrika van slechte kwaliteit zijn, dat er een chronisch tekort is aan bibliotheken, boekhandels (daar komt verandering in) en dat er nog te vaak in koloniale talen wordt geschreven.

Toch moeten we deze initiatieven blijven steunen, waar anders dan in het kloppende Afrikaanse hart van België is er nood aan zulke initiatieven. Celestina brengt een goede mix van hedendaagse Afrikaanse literatuur, de klassiekers, kinderboeken en non-fictie. Regelmatig komen er ook sprekers met naam en faam zoals Lieve Joris en Djamila Ribeiro.

Het Afrikaanse boek is uitdagend en prikkelend. In Pépite Blues vind je niet alleen Afrikaanse boeken, maar boeken uit heel de invloedssfeer van de Afrikaanse diaspora. Deze brengen de diversiteit van het Afrikaanse woord. Celestina verkoopt Afrikaanse tassen en schilderijen, maar ook enkele duurzame producten.

Pépite Blues — Anoulstraat 30, 1050 Elsene — Open heel de week van 11u tot 20u, behalve zondag van 12u tot 17u en gesloten op dinsdag.

Volgende Event: Rencontre avec Jennifer Richard, “Il est à toi ce beau pays”

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store