Brusselse kinderen uit kansengroepen krijgen een fotografie opleiding van Argentijns-Brusselse vzw Light of the Children

Image for post
Image for post
Ariel Pascuali van Light of the Children vzw

De Argentijn Ariel Pascuali en zijn Brusselse partner An-Sofie Leenknecht van de Brusselse vierde-pijler, Light of the Children, organiseren een fotografie opleiding voor Brusselse kinderen uit kansengroepen. Ariel vindt dat elk kind recht heeft op een culturele uitwisseling en creatieve ontwikkeling. Dit jaar viert hij het tienjarige bestaan van zijn organisatie met workshops in het noorden van Argentinië.

Ariel is fotograaf, hij begon in 2009 met een basiscursus fotografie te geven aan kinderen in het Argentijnse Andesgebergte. De kinderen maakten foto’s van hun dagdagelijkse leven met analoge camera’s en presenteerden daarna een tentoonstelling van hun werk.

In 2016 verhuisde hij naar Brussel, sindsdien kon hij zijn werk verderzetten met jongeren uit kansengroepen, zoals jongeren met een migratieachtergrond in Molenbeek en Brussel. In 2017 ontwikkelde hij een project om jongeren uit Molenbeek en Argentinië samen een fotoproject te laten uitvoeren. Het werd een foto-expo die gesteund werd door Brussel stad.

Image for post
Image for post

Echter kregen zijn activiteiten niet enkel vorm binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Argentinië, maar begon hij ook in Athene en Duinkerken les te geven aan kinderen van vluchtelingen. Hij gaf een basiscursus in Eindhoven aan kinderen in kansarmoede en aan kinderen met een handicap in Bolivia.

Midden 2019 vertrok hij terug met zijn partner naar de Andes voor een jaar, omdat hij aan een project werkt in het noorden van Argentinië. Het plan is om er een jaar te blijven en het tienjarige bestaan van zijn organisatie te vieren met een feestmaand in november.

In het dorp Humahuaca wil hij een tentoonstelling organiseren van moderne kunst met werkjes van de kinderen van daar. Hiervoor zal hij een schilderatelier organiseren in samenwerking met het museum voor moderne kunst van Buenos Aires dat foto’s van kunstwerken en kunstboeken zal tentoonstellen. Hij zal met de kinderen van het dorp Suripujio een grote muurschildering maken in hun dorpschool. Daar zal hij muziekateliers organiseren met lokale instrumenten zoals de quena en de siku.

Ariel en An-Sofie werken op vrijwillige basis, Kodak bezorgt hun de camera’s. Voor alle andere materialen, transport, en andere kosten zijn ze voorlopig aangewezen op de steun van particulieren. Elke bijdrage is dan ook bijzonder welkom via overschrijving BE20 5230 8091 5556 (BIC-code: TRIOBEBB) of via paypall op de website.

Voor meer informatie, aarzel zeker niet om hen te contacteren op: info@lightofthechildren.org. Neem ook gerust een kijkje op de website, Instagram en Facebook.

Formele erkenning door vierde-pijlersteunpunt.

Written by

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store