Galo voor de rechter Borba Gato


Op 14 januari waren het presidentsverkiezingen in Oeganda. President Museveni die is al sinds ’86 aan de macht is in Oeganda. Oeganda wordt gezien als een donor darling van de VN, VS, Duitsland en Nederland. Tijdens de verkeizingen zijn de mensenrechtenschendingen toegenomen en werd de Bobi Wine, de belangrijkste oppositiekandidaat, tot drie maal opgepakt.
cover: Alhambra van Filip Keymeulen (2020)Yerba Maté is een drank die voor de ‘conquista’ door de inheemse stam ‘los Guaraníes’ werd gedronken. Tegenwoordig is de provincie ‘Missiones’ in het noord-oosten van Argentinië de belangrijkste producent van maté met de coöperatieve producent ‘Taragui’ als authentieke maté producent. Echter tijdens de Syrische burgeroorlog zag je vaak dat de rebellen steeds maté dronken, hoe kwam dat de drank van de zuidelijke kegel van Latijns-Amerika in Syrië opduikt.

De Argentijnse Maté

© Willemjan Vandenplas

Willemjan Vandenplas

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store