Image for post
Image for post

As rutas migratorias para chegar até o continente Europeo são muitas, más certos paises recebem mais do que outros. Por isso que ha duas soluções para Europa a humana e a rational.

Ainda não estamos no punto que a migração é organizado no extranjeiro, a cara do migrante nas fronteiras da Europa são pessoas que pagam para um transporte illicito e estão usados por trafficantes criminoses e maffiosos.

Para Europa as coisas começaram a evoluir com a grande movimentação pela ruta Balcanica em 2015, nessos momentes ainda tevimos ‘o tratado de Dublin’, cada ingressante na União Europea sem documentos tivera que aceitar que o primero pais de asilo é o pais único destinatorio. …


Alhambra is het nieuwe boek van Filip Keymeulen. Het kwam uit bij Bitbook, dé Brusselse uitgeverij bij uitstek. Deze keer kwam de problematiek van de daklozen aan bod. Het brengt je binnen in een onbekende wereld in Brussel en heeft de allures van Black, de film en het boek.

Image for post
Image for post
cover: Alhambra van Filip Keymeulen (2020)

Filip Keymeulen werkt voor Diogenes vzw, dat is een organisatie die zich het leven van de daklozen in Brussel aantrekt. Vanuit zijn jarenlange ervaring heeft hij een Brussels topboek geschreven over deze problematiek, dat uiterst correct en hyperrealistisch het leven van een bepaald segment van hen beschrijft.

Het debuut van Keymeulen, Alhambra, zet de auteur op kaart in Brussel. De personages zijn ‘faction’, fictie en realiteit. We vragen ons allemaal af of het boek echt is, want het is zo hyperrealistisch gebracht. Je ziet duidelijk dat theorie en praktijk van het sociaal werk hier duidelijk samenkomen. …


Image for post
Image for post

In São Paulo wonen er 1,5 miljoen Moslims, de meeste kwamen vanaf het begin van de Libanese burgeroorlog. Ze komen voornamelijk uit Zuid-Libanon, maar ook uit Syrië en Palestina. Eeuwen geleden kwamen er al moslims toe onder de vorm van Moriscos uit Portugal en Afrikaanse slaven.

De 200.000 Syrio-Libanezen die vluchtten vanuit het Ottomaanse rijk na de periode van de Tanzimaat tot het einde van de Eerste Wereldoorlog waren voornamelijk Orthodoxe Christenen. …


Image for post
Image for post

Yerba Maté is a beverage of the Guarani tribe in Paraguay, Argentina, Brazil and Uruguay. Currently it is produced in the North-East of Argentina for the Syrian Market from the leaves of Ilex paraguariensis. The main co-operative and authentic producer is ‘Taragui’. In Syria it comes like ‘Yerba’, made in Argentina. You can drink this is ‘Lagrange Points’ cultural center in Brussels, because Syria is the main importer of Argentinian Maté, before the revolution around 70% of the Argentinian maté export went to Syria.

In the cultural center ‘Langrange Points’ you can drink Maté in a small glass, with an iron straw. Where in Argentina it is a collective drink, you give it around in a circle, in the Middle Eastern World it is more hygienic, because people drink it alone. …


Yerba Maté is een drank die voor de ‘conquista’ door de inheemse stam ‘los Guaraníes’ werd gedronken. Tegenwoordig is de provincie ‘Missiones’ in het noord-oosten van Argentinië de belangrijkste producent van maté met de coöperatieve producent ‘Taragui’ als authentieke maté producent. Echter tijdens de Syrische burgeroorlog zag je vaak dat de rebellen steeds maté dronken, hoe kwam dat de drank van de zuidelijke kegel van Latijns-Amerika in Syrië opduikt.

Image for post
Image for post
De Argentijnse Maté

Tijdens de Syrische burgeroorlog kwamen er steeds meer beelden van Syrische rebellen van de ‘Free Syrian Army’ die maté dronken’. Ze drinken maté in een klein glas met de ‘bombilla’ of ijzeren rietje zoals in Zuid-Amerika. De portie van yerba (stukjes blaren van de ‘Ilex paraguariensis’) is ook kleiner en het kan met suiker, cardamon, gember, salie of andere toevoegingen gedronken worden in Syrië. Maté wordt echter in Syrië individueel gedronken, in Argentinië is dit een collectieve activiteit.

Het thee potje, waarin de drank wordt gedronken, is van organische oorsprong, waarin de drank wordt gedronken. Dat is gemaakt uit een ‘calabas’, waarin de Guaraníes vroeger hun basismiddelen bewaarden. Het is een gedroogde pompoen-achtige met afgesneden top. Deze ‘Calabas’ is tot boven gevuld met yerba, er kan suiker aan toegevoegd worden. …


Image for post
Image for post
© Willemjan Vandenplas

Een objectieve kijk op het Vlaams-Afrikaans Huis zal niet bestaan. In de coulissen werd er altijd gezegd dat het Vlaams-Afrikaanse Huis 1.0 chaotisch was. Nu is het Vlaams-Afrikaans Huis 2.0 op orde gezet, maar de nieuwe garde heeft nog geen doelgroep, behalve dan het buzz-woord Afrika. Het is een Afrika gekruid met de Vlaamse voorwaarden van de nieuwe legislatuur.

Met Kuumba 1.0 had je een diverse samenwerking binnen de diaspora, taal-en kooklessen, een bar voor ontmoetingen, jaarlijks een reis naar Congo-Kinshasa, veel cultuur (tentoonstellingen, muziek, dansateliers, alfabetisatie cursussen,…) en een facebook-pagina.

Tegenwoordig zijn er repetitielokalen geörganiseerd voor Afrikaanse artiesten, kunnen artiesten van Globe Aroma meer komen spelen, is er oog voor diversiteit (minder tribaal). Het Vlaams-Afrikaans Huis geeft nu de fakkel over aan de jongeren en er is meer ruimte voor vrouwen. …


The Wiener Deewan is a social restaurant, where they serve Pakistani food at the price you wish to pay.

Born out of a temporary project for refugees in 2004, the Wiener Deewan is now a full blown restaurant for the community in Vienna, Austria.

Image for post
Image for post

I was recommended to this restaurant by a Brussels-based architect, Antoine Streulens, who studied during six months in the city of Vienna.

I was making my way to the Freud Museum, when I recognized the façade from a picture Antoine showed me. …


Image for post
Image for post

Nisma, bekend van vijf anthologieën en drie novellen, daarvan is ‘Brusselse Vrouwen’ vertaald naar het Nederlands door Desirée Custers. Het boek is uitgegeven bij de Brusselse uitgeverij, Bitbook. Getrouwd met een Belg, wilde ze haar Brusselse familie nu eindelijk eens iets van haar werk laten lezen en daarvan kunnen wij meegenieten: een geslaagd opzet.

Het was jaren wachten op Nisma’s debuut in het Nederlands en eindelijk kunnen we iets lezen van haar in het Nederlands. …


Image for post
Image for post

It’s a problem that Brazilian media and opposition keep focussing on the bad tongue of President Bolsonaro. It’s a way to keep people occupied, while the president is working. And he’s working very hard for a totally different Brazil orientated towards the USA and it’s allies and with more foreign trade.

The story of Brazil started with an approachment to Israel, in the beginning of his mandate. …


Het afsluiten van zijde route zorgde voor een door elkaar schudden van het Ottomaanse rijk. Jonge mannen vertrokken naar Brazilië via Marseille, om als ongewilde migranten naar de nieuwe wereld te gaan. Voor de Europese volkeren stond echter de geldkraan open om als goedkope arbeid de Afrikaanse slaven bevolking te vervangen.

In het Ottomaanse rijk van midden 19de eeuw waren voornamelijk de gronden in kleine parcelen verdeeld over families. Door het verhogen van de belastingen tijdens de periode van de tanzimaat (het organiseren van het Ottomaanse Rijk), het sluiten van de zijde route en het oproepen tot dienstplicht van de jonge bevolking kwam de agrarische samenleving onderdruk. …

About

Willemjan Vandenplas

Auteur van ‘Dagboek van een Wereldburger’. Te verkrijgen in bxl bij les yeux gourmands, poëtini, pépite blues, la petite portuguaise, Tulibris…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store